Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2018

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik Data publikacji
1. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości  PDF (PDF 507 KB)
 
2. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 548 KB) 2018-02-22
3. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej PDF (PDF 511 KB) 2018-02-23
4. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej PDF (PDF 507 KB) 2018-02-23
5. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Zespołu - Wspólnego Komitetu do spraw Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 PDF (PDF 512 KB) 2018-02-23
6. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 650 KB) 2018-03-09
7. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości PDF (PDF 481 KB) 2018-03-09
8.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu  PDF  (PDF 472 KB)  2018-04-12
9.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu PDF (PDF 475 KB) 2018-04-12
10. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego PDF (PDF 2 MB) 2018-04-16
11. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy PDF (PDF 458 KB) 2018-04-24
12. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej - Wydział Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli PDF (PDF 484 KB) 2018-04-26
13. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF (PDF 485 KB) 2018-05-10
14.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 466 KB) 2018-05-10
15. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw PDF (PDF 482 KB) 2018-05-11
16. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej PDF (PDF 459 KB) 2018-05-11
17.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu PDF (PDF 584 KB) 2018-05-11
18.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Instytutowi Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa PDF (PDF 503 KB) 2018-05-11
19. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych PDF (PDF 704 KB) 2018-05-25
20. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości PDF (PDF 486 KB) 2018-06-06
21.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 518 KB) 2018-06-18
22. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 467 KB)

PDF (PDF 992 KB)

2018-06-18
23. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019

PDF (PDF 458 KB)

PDF - ZAŁĄCZNIK (PDF 423 KB)

2018-06-27
24. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju postanowień ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa PDF (PDF 517 KB) 2018-06-27
25. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi PDF (PDF 453 KB) 2018-07-03
26. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 478 KB) 2018-07-03
 27.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF (PDF 681 KB) 2018-07-13
28.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju,  ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF (PDF 617 KB)

PDF - ZAŁĄCZNIK WZÓR WNIOSKU (PDF 195 KB)

2018-07-16