Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2018

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik Data publikacji
1. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości  PDF (PDF 507 KB)
 
2. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 548 KB) 2018-02-22
3. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej PDF (PDF 511 KB) 2018-02-23
4. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej PDF (PDF 507 KB) 2018-02-23
5. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Zespołu - Wspólnego Komitetu do spraw Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 PDF (PDF 512 KB) 2018-02-23
6. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 650 KB) 2018-03-09
7. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości PDF (PDF 481 KB) 2018-03-09
8.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu  PDF  (PDF 472 KB)  2018-04-12
9.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu PDF (PDF 475 KB) 2018-04-12
10. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego PDF (PDF 2 MB) 2018-04-16
11. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy PDF (PDF 458 KB) 2018-04-24
12. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej - Wydział Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli PDF (PDF 484 KB) 2018-04-26
13. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF (PDF 485 KB) 2018-05-10
14.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 466 KB) 2018-05-10
15. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw PDF (PDF 482 KB) 2018-05-11
16. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej PDF (PDF 459 KB) 2018-05-11
17.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu PDF (PDF 584 KB) 2018-05-11
18.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Instytutowi Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa PDF (PDF 503 KB) 2018-05-11
19. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych PDF (PDF 704 KB) 2018-05-25
20. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości PDF (PDF 486 KB) 2018-06-06
21.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 518 KB) 2018-06-18
22. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 467 KB)

PDF (PDF 992 KB)

2018-06-18
23. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019

PDF (PDF 458 KB)

PDF - ZAŁĄCZNIK (PDF 423 KB)

2018-06-27
24. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju postanowień ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa PDF (PDF 517 KB) 2018-06-27
25. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi PDF (PDF 453 KB) 2018-07-03
26. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 478 KB) 2018-07-03
 27.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF (PDF 681 KB) 2018-07-13
28.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju,  ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF (PDF 617 KB)

PDF - ZAŁĄCZNIK WZÓR WNIOSKU (PDF 195 KB)

2018-07-16
29. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie

PDF (PDF 649 KB) (PDF 648 KB)

2018-07-27
30. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie stanowisk i funkcji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju związanych z dostępem do informacji niejawnych

PDF (PDF 674 KB)

2018-07-30
31. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up"  

PDF (PDF 467 KB)

2018-07-31
32. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

PDF (PDF 640 KB)

PDF - ZAŁĄCZNIK STATUT (PDF 241 KB)

2018-07-31
33. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu komitetu audytu

PDF (PDF 491 KB)

2018-08-03
34. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gruby Wysokiego Szczebla do spraw Inwestycji Kolejowych

PDF (PDF 640 KB)

2018-08-06
35. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r.w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych  

PDF (PDF 552 KB)

PDF - ZAŁĄCZNIK (PDF 589 KB)

2018-08-06
36. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i budowa systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021-2027”

PDF (PDF 484 KB)

2018-08-
37. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF  (PDF 710 KB) 2018-08-10
38. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej PDF (PDF 282 KB) 2018-09-17
39. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 591 KB) 2018-10-02
40. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu PDF (PDF 544 KB) 2018-10-11
41. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF (PDF 170 KB) 2018-10-24
42. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju,  ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF (PDF 620 KB) 2018-10-24
43.

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw Bezpieczeństwa Informacji

PDF (PDF 533 KB)

2018-10-30

44.

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 570 KB)

PDF (PDF 303 KB)

PDF (PDF 131 KB)

PDF (PDF 134 KB)

PDF (PDF 299 KB)

PDF (PDF 301 KB)

2018-11-07

45.

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny

PDF  (PDF 593 KB)

2018-11-07

46. 

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 555 KB)

2018-11-07

47.

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie odwołania i powołania członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej  

PDF (PDF 676 KB)

2018-11-08

48.

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu

PDF (PDF 698 KB)

2018-11-08

49. 

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

PDF (PDF 567 KB)

2018-11-09

50.

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

PDF (PDF 484 KB)

2018-11-28

51. Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości   PDF  (PDF 929 KB)  2018-11-30
52. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 562 KB) 2018-11-29
53. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF (PDF 747 KB) 2018-11-30
54. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju PDF (PDF 603 KB) 2018-12-11
55. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Dostępności PDF (PDF 565 KB) 2018-12-21