Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2019

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik Data publikacji
1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie  zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

 PDF (PDF 616 KB)

PDF (PDF 589 KB)

 2019-01-30
2. Decyzja nr 1 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia decyzji lokalizacyjnych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

 PDF (PDF 695 KB)

2019-02-04
3. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości

PDF (PDF 600 KB)

2019-03-13
4. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 marca 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

PDF (PDF 704 KB)

2019-03-13
5. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 570 KB)

2019-03-18
6.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

PDF (PDF 486 KB)

2019-03-20
7. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 marca 2019 r. Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 607 KB)

2019-03-20
8. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 553 KB)

2019-03-21

9. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju nadzoru nad instytutami badawczymi

PDF (PDF 700 KB)

PDF (PDF 989 KB)

2019-04-10

10.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2019 r. w działach administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny

PDF (PDF 371 KB)

PDF (PDF 428 KB)

2019-04-19

11. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw monitorowania procesu wdrażania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

PDF (PDF 549 KB)

2019-04-19

12.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu wdrażania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

PDF (PDF 548 KB)

2019-04-19

13. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF (PDF 712 KB)

PDF (PDF 394 KB)

2019-04-23

14. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w działach administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny PDF (PDF 617 KB) 2019-04-23
15. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu  

PDF (PDF 718 KB)

PDF (PDF 401 KB)

2019-04-23
16.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027

PDF (PDF 638 KB)

2019-04-29
17.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu

PDF (PDF 455 KB)

2019-05-14
18. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej 

PDF (PDF 694 KB)

2019-05-15
19. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 512 KB)

2019-06-14
20. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF (PDF 475 KB)

PDF (PDF 200 KB)

2019-06-17
21 Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

PDF (PDF 505 KB)

2019-06-18
22 Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 467 KB)

2019-07-05
23. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu

PDF (PDF 596 KB)

2019-07-09
24. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

PDF (PDF 590 KB)

2019-07-09
25. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF (PDF 631 KB)

2019-07-09
26. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 lipca 2019 r.w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF (PDF 610 KB)

ZAŁ (PDF 343 KB)

2019-07-30
27. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 683 KB)

2019-08-02
28. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 sierpnia 2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

PDF (PDF 702 KB)

2019-08-20
29. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF (PDF 777 KB)

2019-08-20
30. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

PDF (PDF 541 KB)

2019-08-23
31.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. w sprawie organiazacji systemu stałego dyżuru

PDF (PDF 515 KB)

PDF (PDF 175 KB)

PDF (PDF 171 KB)

2019-09-09
32. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

PDF (PDF 517 KB)

2019-09-16
33. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

PDF (PDF 488 KB)

2019-09-16
34.  Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej

PDF (PDF 503 KB)

2019-09-16